Miesiąc kwiecień 2023

Społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ etyczne podejście do biznesu jest jednym z fundamentów CSR. Firmy, które działają zgodnie z zasadami etyki biznesu, zwykle są bardziej skłonne do podejmowania działań zgodnych z interesami swoich interesariuszy oraz do dbania o wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne - Business process management concept vector illustration.
Zarządzanie strategiczne to proces zarządzania, którego celem jest określenie celów i strategii długoterminowych przedsiębiorstwa, ich realizacja oraz monitorowanie i dostosowywanie wraz z biegiem czasu. W skrócie, jest to podejście do zarządzania, które skupia się na przyszłości i długofalowym sukcesie przedsiębiorstwa.