Kontakt

Siedziba Spółki:

00-831 Warszawa, ul. Twarda 44
tel. 22 581 46 84
fax. 22 581 46 53
Email: biuro@pcok.pl

REGON: 011699543, NIP 113-01-22-417, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000031738
Kapitał Zakładowy (wpłacony) 18 184 000, zł.