Kategoria Kultura

Społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ etyczne podejście do biznesu jest jednym z fundamentów CSR. Firmy, które działają zgodnie z zasadami etyki biznesu, zwykle są bardziej skłonne do podejmowania działań zgodnych z interesami swoich interesariuszy oraz do dbania o wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko naturalne.