Amortyzacja samochodu leasingowanego – jak poprawnie księgować auto w leasingu?

Leasing jest jedną z najczęstszych form finansowania inwestycji. Stosują go zarówno małe, duże, jak i średnie firmy – popularne zastosowanie, to zakup środków transportu, na przykład samochodów półciężarowych, TIR, czy osobowych.

Decydując się na leasing, należy pamiętać o tym, aby poprawnie księgować nabyte dobra w księgach rachunkowych. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych problemów związanych z kontrolą Urzędu Skarbowego. Dotyczy to również amortyzacji.

Amortyzacja – czym właściwie jest?

Amortyzacja to pojęcie, które dotyczy rachunkowej utraty wartości środka trwałego w konkretnym czasie. Jest potrzebna do określenia realnej ceny przedmiotu leasingu – w tym przypadku auta. Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na leasing operacyjny, to amortyzacja w tym przypadku jest w gestii leasingodawcy. Powinien on wpisać amortyzację auta do swojej ewidencji środków trwałych. Wysokość amortyzacji to 20% i trwa przez okres 60 miesięcy.

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku, gdy przedsiębiorca chce wybrać leasing finansowy. Odpisy amortyzacyjne w trakcie trwania kontraktu należą do obowiązku leasingobiorcy. Amortyzacja w takim przypadku jest również zaliczana do kosztów korzystającego i przychodu finansowego. Pojawiają się również różnice w formie spłat – część kapitałową raty leasingowe określa się, jako spłatę wartości finansowanego auta i nie podlega rozliczeniu podatkowemu.

Czy można amortyzować samochód po wygaśnięciu umowy leasingowej?

Amortyzacja pojazdu jest możliwa po wygaśnięciu umowy leasingowej. Realizuje się ją na rozmaite sposoby i zależy to w głównej mierze od rodzaju auta, a także wartości początkowej. W tym momencie warto zapoznać się z trzema odmianami amortyzacji – linową, liniową przyspieszoną i indywidualną. Należy również pamiętać, że wymienione metody można zastosować w momencie, kiedy wartość pojazdu przekracza 10 tys. zł netto.

Amortyzacja liniowa – na czym polega

Amortyzację liniową stosuje się w przypadku leasingu finansowego i operacyjnego. Głównym założeniem jest to, że pojazd traci swoją wartość w równomierny sposób, na podstawie wyznaczonej stawki – ustala się ją zgodnie z wartościami umieszczonymi w tabeli w załączniku nr 1 ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku. Pierwszy odpis ujęty jest w kosztach w miesiącu po czasie nabycia środka trwałego i przyjęciu go do użytkowania w działalności. Amortyzacja trwa do 5 lat.

Amortyzacja liniowa przyspieszona – wyższe stawki dla środków trwałych

Amortyzacja liniowa przyspieszona stosowana jest w sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwo wykorzystuje środki trwałe w szczególny sposób. Mogą to być na przykład pojazdy używane w gorszych warunkach. Odnosi się to do pracy w otoczeniu, gdzie maszyna narażona jest na ciągłe działanie wody, pary, drgań, czy wahań temperatury – bodźców, które znacznie przyspieszają zużywanie się pojazdu. Jak przekłada się to na realną różnicę w stawkach? Stawka amortyzacji dla samochodów, które wpisują się w standardy metody liniowej przyspieszonej, może być podwyższona nawet do 28% w skali roku. Ten model amortyzacji trwa również znacznie krócej niż w przypadku standardowej odmiany liniowej – do 3 lat i 7 miesięcy.

Amortyzacja liniowa indywidualna – czym się charakteryzuje?

Amortyzacja liniowa indywidualna to rodzaj metody przyspieszonej. Stosuje się ją w przypadku pojazdów używanych i ulepszonych. W jakiej sytuacji samochód będzie się klasyfikował jako używany? Dzieje się tak w momencie, kiedy użytkowano go przez pół roku przed nabyciem przez przedsiębiorcę. Z kolei ulepszenie jest rozumiane jako zmodernizowanie pojazdu i poniesienie wskutek tego kosztów stanowiących minimum 20% wartości początkowej.

Amortyzacja degresywna

Oprócz amortyzacji liniowej, liniowej przyspieszonej i indywidualnej, pozostają również dwie inne, czyli degresywna i jednorazowa. Pierwsza z nich, jest alternatywą dla metody liniowej. Dotyczy malejącej stawki amortyzacji w czasie, w którym jest motywowana znacznie szybszym zużywaniem się nabytego pojazdu. Dzięki temu można skrócić czas amortyzacji środka trwałego nawet o połowę.

Funkcjonuje to w ten sposób, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych zmniejsza się w każdym roku podatkowym o sumę odpisów, które zostały wykonane w poprzednich 12 miesiącach. Tak obliczona podstawa mnożona jest przez kwotę zaznaczoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, która nie może być wyższa niż 2.0.

Amortyzacja jednorazowa

Amortyzacji można dokonać nie tylko w momencie, gdy wartość pojazdu przekracza pułap 10 000 złotych, ale również w sytuacji, gdy jest ona niższa. Stosuje się wtedy amortyzację jednorazową. W takim przypadku leasingobiorca zobowiązany jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu całą kwotę przeznaczoną na nabycie samochodu w tym miesiącu, w którym go zakupił. Wpisuje się go w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki. Jeżeli przedsiębiorca chce rozliczyć koszty dotyczące jego eksploatacji, powinien wprowadzić samochód do ewidencji.

Amortyzacja samochodu w leasingu – o czym należy pamiętać?

Zanim jeszcze przedsiębiorca zdecyduje się na konkretną odmianę amortyzacji, powinien określić, jak będzie użytkować samochód. W przypadku, gdy został on finansowany tylko po to, aby trafił na rynek na sprzedaż, należy go zakwalifikować nie jako środek trwały, a towar handlowy. 

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.